Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Матеріально-технічне забезпечення

 

Матеріальна база

    

Матеріально-технічна база навчального закладу:

З 2000 року вечірній навчальний заклад розташований  в частині пристосованої будівлі, в якій  до 2000 року знаходився ДНЗ № 333.

 Проектна потужність дозволяє проводити заняття в одну зміну:

4  класи (103 учні). ВСШ має 7 класних кімнат, заняття проводяться в одну зміну , з

урахуванням різних режимів роботи учнів і їх вікових груп.

 У навчальному закладі є:

 актова зала  з одночасним розміщенням 70 осіб,  методичний кабінет, інформаційний центр, медичний пункт.

 

Зовнішня естетична культура закладу

 Приміщення школи та прилегла територія підтримуються на належному рівні і відповідає вимогам санітарних норм  щодо функціонування навчальних приміщень.

У навчальних кабінетах силами вчителів та учнів створено належні умови для проведення навчальних занять з предметів інваріантної складової предметів  компоненту. У кожному кабінеті с необхідна кількість навчальної та довідкової літератури, карти, схеми  тощо.

Щорічно виконується поточний ремонт.  Навчально-матеріальна база утримується

у задовільному стані та раціонально використовується у навчально - виховному процесі.

Постійно здійснюється контроль за технічним, санітарно  – гігієнічним та естетичним станом будівель та приміщень.

 

Дотримання техніки безпеки, охорони праці

Робота з охорони праці  у вечірньому навчальному закладі  базується на  нормативно -  правових документах з охорони праці.  Обладнано куточки з охорони  праці. Питання дотримання техніки безпеки та охорони праці відображено в річному плані роботи закладу. В наявності необхідні накази, посадові інструкції, інструкції з охорони праці, інструкції з охорони праці в кабінетах, журнали інструктажів. Проводиться я навчання з  питань охорони праці і перевірка знань, що оформлюється відповідними протоколами .

 Норми питного режиму, природного і штучного освітлення, температурного режиму  в кабінетах школи  відповідають санітарно – гігієнічним нормам. Режим роботи закладу складено відповідно  до санітарно – гігієнічних норм  - розклад навчальних занять погоджений з районною СЕС.

Проводиться систематична профілактична робота щодо попередження травматизму серед учнів, батьків  та працівників.  За останні 10 років травмування під час проведення навчально – виховного процесу не було.

 

Стан  матеріально – технічного забезпечення навчальних кабінетів

 

У навчальному закладі достатній стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів для виконання навчальних програм учнями.

У кабінетах є достатня кількість роздаткового матеріалу, підручників, карт, таблиць, наочності для проведення якісних занять , але  обладнання кабінетів потребує модернізації.

 

Забезпеченість сучасною комп’ютерною технікою

Вечірня школа має 4 комп’ютери, з яких один використовується для здійснення управлінської діяльності, а ще 3 – для роботи учителів і учнів у Інформаційному центрі закладу. Комп’ютери  використовуються  учителями і учнями  для підготовки до уроків, для написання рефератів, підготовки проектів.Всі компютери підключені до системи Інтернет.   Кількість комп’ютерної техніки не може повною мірою забезпечити навчальний процес. Відсутність комп'ютерної підтримки викладання предметів має об'єктивні корені:

недостатнє оснащення сучасною технікою,
недостатня комп'ютерна грамотність педагогів.

Однак, незважаючи на це, у  школі є можливість використання мережі Internet для здійснення ефективного менеджменту та навчальної діяльності.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНОЮ ТА ДОВІДКОВОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ

Школа забезпечена підручниками (496 примірників) та художньою літературою (158 примірників)

 

У штатному розписі  відсутня штатна одиниця бібліотекаря, що не дає змоги повноцінно використовувати бібліотеку у навчально-виховному процесі.

Однак для забезпечення якісного навчально – виховного процесу  учнівська молодь, вчителі в повному обсязі забезпечуються навчальною, художньою, довідковою літературою, підручниками.  Учні мають можливість не тільки під час навчального процесу  користуватися книгами, а й вдома.

Матеріальна база

    

Матеріально-технічна база навчального закладу:

З 2000 року вечірній навчальний заклад розташований  в частині пристосованої будівлі, в якій  до 2000 року знаходився ДНЗ № 333.

 Проектна потужність дозволяє проводити заняття в одну зміну:

4  класи (103 учні). ВСШ має 7 класних кімнат, заняття проводяться в одну зміну , з

урахуванням різних режимів роботи учнів і їх вікових груп.

 У навчальному закладі є:

 актова зала  з одночасним розміщенням 70 осіб,  методичний кабінет, інформаційний центр, медичний пункт.

 

Зовнішня естетична культура закладу

 Приміщення школи та прилегла територія підтримуються на належному рівні і відповідає вимогам санітарних норм  щодо функціонування навчальних приміщень.

У навчальних кабінетах силами вчителів та учнів створено належні умови для проведення навчальних занять з предметів інваріантної складової предметів  компоненту. У кожному кабінеті с необхідна кількість навчальної та довідкової літератури, карти, схеми  тощо.

Щорічно виконується поточний ремонт.  Навчально-матеріальна база утримується

у задовільному стані та раціонально використовується у навчально - виховному процесі.

Постійно здійснюється контроль за технічним, санітарно  – гігієнічним та естетичним станом будівель та приміщень.

 

Дотримання техніки безпеки, охорони праці

Робота з охорони праці  у вечірньому навчальному закладі  базується на  нормативно -  правових документах з охорони праці.  Обладнано куточки з охорони  праці. Питання дотримання техніки безпеки та охорони праці відображено в річному плані роботи закладу. В наявності необхідні накази, посадові інструкції, інструкції з охорони праці, інструкції з охорони праці в кабінетах, журнали інструктажів. Проводиться я навчання з  питань охорони праці і перевірка знань, що оформлюється відповідними протоколами .

 Норми питного режиму, природного і штучного освітлення, температурного режиму  в кабінетах школи  відповідають санітарно – гігієнічним нормам. Режим роботи закладу складено відповідно  до санітарно – гігієнічних норм  - розклад навчальних занять погоджений з районною СЕС.

Проводиться систематична профілактична робота щодо попередження травматизму серед учнів, батьків  та працівників.  За останні 10 років травмування під час проведення навчально – виховного процесу не було.

 

Стан  матеріально – технічного забезпечення навчальних кабінетів

 

У навчальному закладі достатній стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів для виконання навчальних програм учнями.

У кабінетах є достатня кількість роздаткового матеріалу, підручників, карт, таблиць, наочності для проведення якісних занять , але  обладнання кабінетів потребує модернізації.

 

Забезпеченість сучасною комп’ютерною технікою

Вечірня школа має 4 комп’ютери, з яких один використовується для здійснення управлінської діяльності, а ще 3 – для роботи учителів і учнів у Інформаційному центрі закладу. Комп’ютери  використовуються  учителями і учнями  для підготовки до уроків, для написання рефератів, підготовки проектів.Всі компютери підключені до системи Інтернет.   Кількість комп’ютерної техніки не може повною мірою забезпечити навчальний процес. Відсутність комп'ютерної підтримки викладання предметів має об'єктивні корені:

недостатнє оснащення сучасною технікою,
недостатня комп'ютерна грамотність педагогів.

Однак, незважаючи на це, у  школі є можливість використання мережі Internet для здійснення ефективного менеджменту та навчальної діяльності.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНОЮ ТА ДОВІДКОВОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ

Школа забезпечена підручниками (496 примірників) та художньою літературою (158 примірників)

 

У штатному розписі  відсутня штатна одиниця бібліотекаря, що не дає змоги повноцінно використовувати бібліотеку у навчально-виховному процесі.

Однак для забезпечення якісного навчально – виховного процесу  учнівська молодь, вчителі в повному обсязі забезпечуються навчальною, художньою, довідковою літературою, підручниками.  Учні мають можливість не тільки під час навчального процесу  користуватися книгами, а й вдома.