Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Звіт директора

 

 

Комунальний заклад освіти

«Вечірня (змінна) середня загальноосвітня школа № 38»

 Дніпропетровської міської ради

 

 

 

 

Звіт

директора навчального закладу

перед педагогічним колективом та громадськістю

за проведену роботу у 2016-2017 навчальному році

 

             Дата звітування: 23 червня 2017 р.       

             Місце проведення: актова зала навчального закладу

 

            Комунальний заклад освіти «Вечірня (змінна) середня загальноосвітня школа  № 38» Дніпровської міської ради здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про середній загальноосвітній заклад, Положення про вечірню (змінну) школу, власного Статуту.

Школа з українською мовою навчання,  збудована в 1959 році, розрахована на 207 місць. В школі  7 класів в яких, станом на 26.05.2017 р., навчається 116 учнів, 66 з яких – неповнолітні, 48 – повнолітні. Педагогічним колективом робиться все для того, щоб в районі не було дітей і підлітків шкільного віку не охоплених навчанням з-за різних причин, особливо матеріально-побутового характеру. Робота педагогічного колективу школи тісно взаємопов’язана з середніми навчальними закладами районів міста з метою виявлення неповнолітніх, яким складно навчатись, які знаходяться у СЖО, та залучення їх до навчального закладу для здобуття ними обов'язкової загальної середньої освіти. Усі діти охоплені навчанням.

 Моніторинг мережі класів та контингенту учнів за  5 років свідчить про їх зріст, а значить зростає необхідність у навчальних закладах з вечірньою та заочною формою навчання. Педагогічний колектив навчального закладу провів роботу щодо збереження й розвитку мережі класів.

 

Шкільна мережа

2012-2013

навчальний рік

2013-2014

навчальний рік

2014-2015

навчальний рік

2015-2016

навчальний рік

2016-2017

навчальний рік

Кількість класів на початок навчального року

3

4

4

6

 7

Кількість учнів на початок навчального року

73

77

82

87

102

 

У 2016 - 2017 навчальному році 52 учні закінчили школу: з них 10 – учні 9 класу, 34 – учні 12 класу, 8 – екстерни. Серед випускників, 5 учнів, один з них учасник АТО, в поточному навчальному році прийняли участь в ЗНО з метою вступу та подальшого навчання у вузах міста. Четверо випускників успішно склали ЗНО та вступили до вузів.

Випускниця класу екстернів, Гніденко Юлія Сергіївна – майстер спорту України по плаванню, 23-кратна чемпіонка України по плаванню, член збірної України, учасниця перших європейських олімпійських ігор в Баку, неодноразовий призер міжнародних змагань, має понад 120 золотих та срібних медалей.

В школі здобувають повну загальну середню освіту вихованці  ДЦПО   (ПТУ № 63), які навчаються із спеціальності "взуттєвик", це 12 учнів  10-Б класу та 1 учень 11-Б класу, який навчається у ДВПУБ за спеціальністю                        маляр-штукатур.

Протягом 2016-2017 навчального року до школи прибуло 30 учнів: 22 з яких – неповнолітні, 8 – повнолітні. Вибуло за рік 16 учнів:  3 з яких – неповнолітні, 13 – повнолітні. Неповнолітні учні змінили місце навчання і вибули в школи міста та області.

     У 2016-2017 навчальному році 9-12 класах навчались 116 учнів, які закінчили навчальний рік із такими результатами:

-       10-12 балів – 1 учень (1%);

-       7-9 балів – 15 учнів (13%);

-       4-6 балів – 100 учнів (86%);

-       Успішність – 100%

-       Якість знань – 15%.

У 2016-2017 навчальному році навчально-виховний процес спрямувався на інтелектуальний і соціальний розвиток кожного учня як особистості, здатної самостійно мислити й діяти, застосовувати набуті знання і вміння в різних ситуаціях. Розглянемо результати навчальних досягнень учнів 9-12 класів.

Клас

К-ть учнів в класі

Рік

низький

середній

достатній

високий

усп

Якість знань

1-3

%

4-6

%

7-9

%

10-12

%

%

%

9-А

10

-

-

9

90

1

10

-

-

100

10

Разом

10

-

-

9

90

1

10

-

-

100

10

10-А

21

-

-

19

90

2

10

-

-

100

10

10-Б

17

-

-

12

70

5

20

-

-

100

20

Разом

38

-

-

31

82

7

18

-

-

100

18

11-А

15

-

-

12

80

2

13

1

7

100

20

11-Б

19

-

-

16

84

3

16

-

-

100

16

Разом

34

-

-

28

82

  5

15

1

3

100

18

12-А

12

-

-

12

100

-

-

-

-

100

0

12-Б

22

-

-

20

90

2

10

-

-

100

10

Разом

34

-

-

32

94

2

6

-

-

100

6

10-12

116

-

-

100

86

15

13

1

1

100

15

                                 
 

 

За підсумками навчального року за високі досягнення у навчальні відзначено 2 учня випускних класів Похвальними грамотами Міністерства освіти і науки України.

Як і в минулому році, домінує середній рівень знань учнів, що свідчить про все ще слабку мотивацію навчання. Саме з цієї причини ми продовжуємо працювати над створенням умов для адаптивної діяльності, основна суть якої – ресурсний підхід, що допомагає учням оволодівати такими знаннями й засобами діяльності, які сприяють розвитку особистості.

    У межах шкільної Програми моніторингу якості освіти в квітні-травні 2017 року був проведений підсумковий етап моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів.    Аналіз кількісних та якісних результатів моніторингових досліджень 2016-2017 н.р. дозволив зробити висновки щодо позитивних тенденцій розвитку освітньої системи школи, визначити резерви в навчальному процесі, напрями корекційних дій. Вцілому, результати підсумкової діагностики рівня навчальних досягнень учнів з базових предметів є стабільними і прогнозованими.

             Враховуючи перевірки стану ведення класних журналів і записи, зроблені в них учителями, співбесіди, проведені з ними, на підставі календарно- тематичного планування, можна констатувати, що члени педагогічного колективу керуються в своїй роботі інструктивно- методичними рекомендаціями МОН України щодо вивчення шкільних дисциплін у 2016-2017 навчальному році. Програми, за якими працюють учителі, рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

       Згідно з планом внутрішкільного контролю у травні  2017 року було перевірено стан виконання навчальних програм і мінімум письмових, практичних і лабораторних робіт, із цією метою було звірено календарно- тематичні плани, навчальні програми та записи на сторінках класних журналів. Перевірка ведення шкільної документації, дотримання єдиного орфографічного режиму протягом року адміністрацією школи здійснювалися комплексно.

           Перевіркою було охоплено такі питання:

    -    дотримання з вимог до ведення класних журналів, особових справ, іншої шкільної документації;

    -    вимоги до складання календарних планів, планів виховної роботи, роботи шкільного методичного об’єднання, факультативів;

    -    аналіз стану ведення класних журналів (щомісяця);

    -    аналіз дотримання  вимог ЄОР  учнями 9- 12 класів (відповідно до річного плану роботи школи);

    Результати перевірок узагальнювалися наказом по школі і розглядалися на нарадах при директорі.

          Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності протягом 2016-2017 навчального року була спрямована на виконання Закону України «Про охорону праці», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально- виховного процесу в установах та закладах освіти, річного плану роботи школи, інших законодавчих документів із зазначеного питання.

           Управлінська діяльність з даного питання реалізовувалася через річний план роботи. Методичне забезпечення реалізовувалося профілактичними бесідами із записами на окрему сторінку класного журналу, інструктажами, навчанням основного складу учнів, працівників, навчально - тренувальними заходами в межах Дня ЦЗ.

Ведеться облік, аналіз (за семестрами) нещасних випадків під час навчально- виховного процесу та в побутових умовах. У 2016-2017 навчальному році ні під час навчально-виховного процесу, ні в побуті травм не було.

Реалізація всіх напрямів і форм роботи у з педкадрами здійснювалася через сталу систему: педрада, методична рада, шкільне методичне об’єднання, самоосвітня робота вчителів, узагальнення й пропагування досвіду вчителів школи через атестацію, конкурси, моніторинг методичної діяльності шкільного методичного об’єднання та кожного вчителя щомісяця.

            Адміністрацією школи, педколективом реалізувалися заходи Програми комп’ютеризації та інформатизації. Завершено створення електронного банку даних про учнів та педагогів навчального закладу за програмним комплексом «Курс: школа». Учителем інформатики Токаревим Г.В. на шкільгому веб-сайті, постійно оновлюється загальна інформація про навчальний заклад, досягнення вчителів та учнів, презентації тощо.

 В управлінській діяльності використовується банк електронних документів. Широко використовується компьютерна техніка для представлення мультимедійних проектів на педагогічних радах, батьківських всеобучах, загальношкільних заходах, проведенні різноманітних виховних заходів, свят, тощо.

В навчальному закладі створені належні умови для навчання учнів, які не мають змоги це зробити в умовах середніх загальноосвітніх денних шкіл. В вечірній школі функціонують 7 класних кімнат, в яких мають змогу одночасно навчатись 207 учнів. Всі кабінети обладнані відповідними ростовими меблями, мають освітлення згідно норм СанПіНу. Окрім того для проведення масових заходів є актова зала на 60 чол. Всі навчальні кабінети відповідають санітарно-гігієнічним нормам.

Центром методичної роботи з педагогічними працівниками школи є методичний кабінет, оснащений новими меблями та відеоапаратурою. В так званому "зимовому саду" відведено місце для квітів. Тут постійно під час перерв відпочивають та отримують релакс учні школи. Функціонує комп’ютерний клас, всі комп’ютери підключені до системи Інтернет. Всі учні навчального закладу мають безкоштовний безпровідний доступ до мережі  Інтернет.

У навчальному закладі функціонують дві музейні кімнати: народознавства та бойової слави. Пошукова група школи разом з викладачами постійно поповнює цікавими експонатами та матеріалами музейні експозиції.

 Школа  працює за семестровою формою у режимі 5-ти денного навчального тижня:  4-х денного робочого тижня, 5-тий (середа) надається для проведення консультацій та додаткових занять.

У ході реалізації плану роботи 2016-2017 навчального року педагогічним колективом школи вирішувалися такі завдання:

·         забезпечувалися належні умови для навчання та виховання учнів через удосконалення форм  компетентісно орієнтованого підходу, виконувалися конституційні вимоги щодо обов’язкової повної загальної освіти всіх учасників освітнього процесу;

·         робота шкільного колективу була спрямована на єдину методичну проблему, розраховану на 2015-2020 роки «Поєднання педагогічної та соціальної спрямованості навчально-виховного процесу на засадах національно-патріотичного виховання». У поточному навчальному році педагогічний колектив вирішував науково-методичну проблему «Роль інноваційних педагогічних технологій у визначенні стратегії соціалізації молоді вечірньої школи». Робота над визначеною темою активізувала діяльність кожного вчителя, сприяла підвищенню рівня його професійної підготовки;

·         системою освітньої роботи продовжувалося сприяння формування загальнолюдських ціннісних орієнтирів учнів на основі історичних традицій українського народу, збереженню, зміцненню та розвитку здоров’я учнів як найвищої соціальної цінності;

·         освітнє середовище організовувалося в оцінці моніторингової результативності.

    Усе це досягалося, у цілому, злагодженою роботою педагогічного колективу. Вечірня школа – це школа особлива, де перш за все ціняться духовні і моральні якості вчителя, його безкорисливість і вміння прийти на допомогу в складній ситуації. Тому кадрове питання займає важливе місце. Навчально – виховний процес  у навчальному закладі забезпечують  10  вчителів. З них:

·        7 вчителів – спеціалісти вищої  кваліфікаційної  категорії;

·         2 вчителя – спеціалісти другої кваліфікаційної  категорії;

·        1 – спеціаліст першої кваліфікаційної  категорії;

·        2 вчителя мають педагогічне звання «вчитель-методист»;

·        3 вчителя -  педагогічне звання «старший учиттель»;

·        3 вчителя – пенсіонери;

·        5 вчителів – сумісники.

 

             З метою формування високої педагогічної культури завдяки систематичній праці адміністративного керівництва в школі створений сприятливий морально - психологічний клімат. Значні зусилля були спрямовані на надання реальної дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності. У повсякденній роботі створюється творча атмосфера, стимулюється втілення інноваційних технологій.

Педагогічний колектив навчального закладу працює творчо, кожен вчитель розробив свій науково-методичний проект на поточний навчальний рік в якому висвітлив основні напрямки своєї методичної роботи, роботи над педагогічним досвідом, спрогнозував та реалізував відкриті уроки та позакласні заходи. На методичному об’єднанні протягом року вивчалась науково-методична робота кожного вчителя, давались рекомендації, визначались перспективи. Такий підхід до роботи кожного вчителя дає позитивні результати. На наступний навчальний рік викладачі вже визначили теми наукових робіт з предметів з метою залучення учнів до роботи в МАН.

У поточному навчальному році педагогічні працівники та учні навчального закладу друкували наукові та дослідницькі роботи у засобах масової інформації: так учень класу екстернів Савельєв Іван Павлович, (науковий керівник Мокруха М.О.), прийняв участь у всеукраїнському конкурсі творчих робіт, присвячених 25-річчю незалежності України. Його наукова робота схвалена та опублікована у юридичному науковому електронному журналі          De Lege Ferenda. Тема роботи «25 років незалежності України: здобутки, реалії та перспективи правової системи України»

Мокруха М.О. теж опублікувала статтю з досвіду роботи науково-методичному альманасі «Нива знань». Тема статті «Використання інноваційних методів навчання на уроках історії та права».

З питань дотримання трудового законодавства педагогічними працівниками, виконання нормативних документів МОН України адміністрація закладу регулярно проводила виробничі наради, наради при директорі, оперативні методичні зустрічі, співбесіди з окремими вчителями. Розподіл педагогічного навантаження, стимулювання праці та якісного відношення педагогічних працівників до своєї справи, доцільність розстановки кадрів для керування закладом завжди були завжди на порядку денному.

            Колектив школи докладав зусиль на забезпечення обов’язкової освіти.

            

           Проягом навчального року проведено ряд нестандартних педагогічних рад:

·        у формі усного журналу «Роль потенціалу уроку в розвитку творчих здібностей учнів, їх особливості в умовах здійснення особистісно зорієнтованого навчання й виховання»;

·        у формі семінару - практикуму «Роль особистості вчителя у сучасному освітньому процесі»;

·        у нестандартній формі «Впровадження науково-методичного проекту: Школа – сім’я – громадськість у сучасній вечірній (змінній) школі», тощо.

     

       Велику увагу у 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив приділяв виховній роботі. У зв’язку війною на сході нашої держави педагогічний колектив особливу увагу приділяв патріотичному вихованню учнів, застосовуючи в навчальній діяльності Програму патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді, нормативні документи з питань патріотичного виховання та методичні рекомендації Міністерства освіти і науки з організації патріотичного виховання. У зв’язку з цим у школі проводились такі виховні заходи:

- круглий стіл «Україна в серці моєму»,

- лекція «Ми різні, але ми єдині»,

- класні години «Без мови немає народу, без народу немає держави», «битва за Дніпро», «В ім’я Вітчизни», «Чорнобильські дзвони», «Україна єдина», реквієм «Афганістан – ти мій біль», «Революція гідності», «герої не вмирають» та багато інших.

- в школі проводиться акція «Збережемо пам'ять про подвиги мужніх». Учні школи, які воюють в АТО зустрічаються з учнями, допомагають у роботі по поповненню експозиції музейної кімнати бойової слави на базі навчального закладу.

- В школі проводились різноманітні заходи до Дня Соборності України, Дня збройних сил України, Дня пам’яті героїв Крут, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та Дня пам’яті воїнів-інтернаціоналістів, а також до відзначення річниці Революції гідності та Дня Героїв Небесної Сотні, відзначення 25 років створення «Народного руху України за перебудову», до відзначення 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дня пам’яті та Примирення, 72-ї річниці Перемоги та завершення Другої світової війни, Дня Європи, Дня народження кобзаря Т.Г. Шевченко, до Дня рідної мови та інше;

Ø Організовані екскурсії до музейних кімнат.

         Плідну роботу проводила і волонтерська група начолі з випускником Савельєвим Іваном Павловичем, який очолював волонтерську організацію міста Дніпра «Українці разом» та залучав до цієї роботи і учнів нашого навчального закладу: різностороння допомога бійцям АТО.

Активну участь учні школи брали в підготовці та проведенні декади правових знань. Були запрошені на заходи фахівці правоохоронних служб.

У школі створено систему роботи з учнями, які потребують підвищеної уваги до їх виховання, з функціонально - неспроможними сім’ями, учнями, які опинились у складних життєвих обставинах.  Особлива увага спрямована на учнів, які перебувають на внутрішньо шкільному обліку. На початок навчального року складено соціальні паспорти класів, школи, списки, учнів, які потребують підвищеної уваги, спланована та проводилася певна робота: індивідуальні бесіди, консультації, рейди «Діти вулиць», «Комп’ютерний клуб», засідання Ради профілактики правопорушень. Класні керівники планують індивідуальну роботу з учнями девіантної поведінки. Створено банк даних учнів, що потребують особливої педагогічної уваги. Разом з класними керівниками були обстежені житлово - побутові умови проживання цих дітей, складені акти обстеження. Тісний зв'язок навчальний заклад має і з кримінальною міліцією та зі службою у справах дітей Індустріальної районної у місті  ради.

              Відповідно до Положення про загальноосвітню школу, Статуту навчального закладу педагогічна і батьківська громадськість бере активну участь в управлінні школою. Так найважливіші питання напрямків розвитку школи, планування її роботи виносяться на розгляд педагогічної ради, батьківського комітету, вирішуються всі поточні питання роботи навчального закладу.

Визнавши основним завдання модернізацію вечірньої шкільної освіти, педагогічний колектив, прогнозуючи і плануючи роботу на 2016-2017 навчальний рік, зосереджувався на наступних пріоритетних напрямках і цільових орієнтирах:

·        підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки;

·         створення середовища для особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя, мовної та кадрової політики у галузі освіти;

·        спрямування зусиль на створення належних умов навчання та виховання дітей  шляхом формування безпечного середовища та зміцнення матеріально-технічної бази/

·        опрацювання  наукової літератури з проблеми визначення освітніх стратегій соціалізації особистості у навчально-виховному процесі.

·        надання інформаційної підтримки учасникам навчально-виховного процесу

           шляхом створення «банку інформації» на базі методичного кабінету, шкільному    
 веб-сайті відповідно до проблеми соціалізації особистості громадянського суспільства.

·        орієнтування зміту освіти на компетенцію вчителя.

·        широке провадження в практику виховної роботи школи положень Програми патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, Програми українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Методичних рекомендацій щодо громадянської освіти та виховання в навчальних закладах, положень Програмно-виховного конспекту «Національна ідея в становленні громадянина-патріота України».

 

Враховуючи вищезазначене, головними завданнями розвитку освіти закладу  на  2016-2017 навчальний рік були визначені:

 

- організація практичної переорієнтації навчально-виховного процесу, яка забезпечить успішну соціально-психологічну адаптацію учнів у суспільстві, готовність до подальшої неперервної освіти впродовж життя, трудової діяльності, конкурентоздатність на ринку  праці;

- надання освітніх послуг шляхом застосування елементів дистанційного навчання учнів за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти;

- здійснення комплексу заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій;

- об’єднання зусиль всіх учасників навчально-виховного процесу для створення здорового шкільного середовища шляхом приведення всіх елементів освітнього процесу у відповідність зі станом здоров’я та психофізіологічними можливостями дітей та учнів, впровадження у навчальному закладі рекомендацій щодо усунення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів та диверсій;

- формування розвитку у вчителів загальноосвітнього навчального закладу медіа-культури і забезпечення їх підготовки до ефективної взаємодії із сучасним інформаційним середовищем шляхом використання медіа-освітніх Інтернет-технологій у навчально-виховній та науково-дослідницькій діяльності;

- забезпечення умов для подальшого удосконалення системи електронного документообігу у межах єдиного інформаційно-освітнього простору міста, якісного інформаційного наповнення шкільного сайту, доступу до мережі Інтернет усіх учасників навчально-виховного процесу та здійснення заходів щодо інформаційної безпеки;

- забезпечення наступності у розвитку професіоналізму педагогів шляхом організації систематичної науково-методичної роботи з вчителями різних категорій у міжкурсовий період;

- налагодження відкритого продуктивного діалогу із громадськими організаціями шляхом апробації та впровадження освітніх проектів та програм;

- організація вивчення попиту ринку праці, проведення профорієнтаційних заходів щодо орієнтації учнів на вибір майбутньої професії;

- забезпечення підготовки матеріально-технічної бази навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період, проведення обстеження технічного стану будівлі.

Аналіз діяльності свідчить про те, що з поставленими завданнями педагогічний колектив справився.

   Є певні проблеми в організації позакласної і позашкільної роботи. Так за 2016-2017 навчальний рік учні школи лише два рази виїжджали: один раз в історичний музей і один раз в планетарій. Не відвідувалися театри міста. Не систематично працює шкільна та класна преса. Немає чіткої системи в роботі органів учнівського самоврядування.

  Покращилась робота із зміцнення матеріально – технічної бази школи. Проводиться ремонт усіх приміщень навчального закладу, відремонтовано фасад першого поверху, спортивне обладнання на дитячому майданчику. Поповнюються методичною літературою навчальні кабінети. З допомогою депутатів міської ради у поточному році буде проведено ремонт системи холодного водопостачання та придбано мультимедійний комплекс.

У 2016-2017 році навчальний заклад продовжив роботу з питанням відводу земельної ділянки під школою. Робота знаходиться на завершальному етапі.

За 2016-2017 навчальний рік громадяни зі скаргами до адміністрації школи не звертались.

 

Директор навчального закладу                                                            Л.В. Волкова