Наша школа

 

Характеристика

Комунального закладу освіти "Вечірня (змінна) середня загальноосвітня школа№38" Дніпровської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунальний заклад освіти «Вечірня (змінна) середня загальноосвітня школа № 38» ДМР знаходиться за адресою :

49108 м. Дніпро, вул.Янтарна, 81-б в частині приміщення, яке до раніше використовувалось як дошкільний дитячий заклад № 333.

 

    Одночасно можуть навчатися 180 учнів в семи навчальних кабінетах. В школі також функціонують методичний кабінет , актова зала, інформаційний центр. Вечірня школа одна на два райони - Індустріальний і Амур-Нижньодніпровський. Працює у семестровому режимі з 5-денним навчальним тижнем в другу зміну – з 14 години до 19 години 20 хвилин. Методичний день – середа. Консультації проводяться за графіком, у методичний день. 

Невеликий, але працездатний педагогічний колектив КЗО "ВЗСЗШ № 38" ДМР, це - 6 вчителів за штатним розписом і один вчитель - сумісник. Всі мають вищу освіту.

Якісний склад колективу дозволяє підтримувати на належному рівні навчально-виховний процес з метою задовольнити потребу громадян, суспільства, держави в загальній середній освіті, дати шанс молоді на отримання подальшої освіти.

З різною за віком, рівнями знань та інтелекту молоддю співпрацюють, допомагають отримати освіту, розібратись в життєвих ситуаціях:

чотири вчителя вищої категорії, один з них вчитель - методист; два вчителя мають звання старшого вчителя, три вчителі мають першу кваліфікаційну категорію. 

Контингент учнів школи складають громадяни міста Дніпропетровська Індустріального і Амур-Нижньодніпровського районів:

         бажаючі отримати загальну середню освіту без відриву від виробництва;

         з тяжким матеріальним становищем;

         відраховані з інших шкіл та інших навчальних закладів;

         небажаючі навчатися в денних школах.

Впродовж декількох років підряд при школі діє екстернат. В 2016 році мали можливість отримати повну середню загальну освіту екстерни з числа громадян, які мешкають в Індустріальному і Амур-Нижньодніпровському районах м. Дніпра.

Продовжується співробітництво з Дніпропетровським центром професіонального навчання.

Отримуючи кожного року особистості з негативним ставленням до навчання, до школи, до вчителя, освіти, життя, із своєю системою переконань, ідей, ідеалів педагоги намагаються заохотити їх, надати їм змогу здобути освіту, без якої неможливе майбутнє в умовах науково - технічного прогресу. Ми не тільки виконуємо державний стандарт навчання дітей підлітків та молоді, а й допомагаємо їм утвердитися в житті, здобути освіту.

Комплектування педагогічними кадрами КЗО "ВЗСЗШ № 38" проведено з дотриманням відповідних вимог в розрізі навчального плану школи. Всі посади укомплектовано повністю.

Наша мета залучити до школи неповнолітніх та вже дорослих людей, які свого часу загубилися у круговерті різних подій суспільного, сімейного, особистого характеру, зробили помилку в житті, пройшовши повз школу, не здобувши необхідного рівня освіти та не отримавши державного документа про освіту.

Наше педагогічне кредо співпадає з висловлюванням видатного педагога К. Ушинського: "Учень повинен навчатись сам. А педагог надає йому матеріал для навчання, керує навчальним процесом..."

Пріоритети шкільної діяльності:

·                        реалізація основних положень особистісно - орієнтованого підходу до навчання та  виховання;

·                        реалізація системи внутрішньошкільного контролю на основі управлінських рішень;

·                        робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень;

·                        організація роботи методичних комісій;

·                        участь учнів у виховних заходах школи та району;

·                        вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій вчителів вечірньої школи;

·                        робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня, самореалізації творчої особистості;

·                        активізація роботи з питань виховання громадської свідомості учнів,  шкільного самоврядування, формування патріотизму, громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України національної ідеї;

·                        врахування вчителями – предметниками, класними керівниками принципів диференціації та індивідуалізації,  психолого-педагогічних особливостей дітей;

·                        зміцнення матеріально - технічної бази школи, ремонт каналізації і систем водо-, теплопостачання;

·                        дотримання санітарно-гігієнічного режиму.

·                        створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи, виховання економічної, естетичної, правової культури.